top of page

COACHING

"Without craftsmanship, inspiration is a mere reed shaken in the wind"                                                                                                                                                                   Johannes Brahms

Passie

Naast het zingen is een tweede grote passie van Renate het coachen van en zangles geven aan klassieke zangers. 

"Het proces van leren zingen met alle aspecten daarvan is een boeiend en oneindig fascinerend gebeuren voor mij. Nu ik zelf de nodige ervaring heb en meer weet is het extra leuk geworden om les te geven. Het is voor mij een uitdaging om iemand te stimuleren zijn eigen 'geluid' te vinden. In deze snel veranderende muziekwereld denk ik dat authenticiteit en de nadruk op persoonlijke kwaliteiten als musicus extra belangrijk worden. Daarnaast voel ik mij als docent verantwoordelijk voor een zo vakkundig mogelijke hulp aan de leerling."

Methode

'Wat gezond en goed zingen is en hoe je daartoe komt is mijns inziens een zeer wisselende aangelegenheid. Iemand die professioneel wil gaan zingen moet goed beslagen ten ijs komen en zijn stem weten te beheersen. Techniek is de basis van goed musiceren en geeft je het vertrouwen dat je weet wat je doet. Maar er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Er is niet één stem en mens hetzelfde en de manier waarop iemand uiteindelijk tot muzikale expressie komt ook niet.

Het leerproces is een zeer persoonlijk en delicaat gebeuren en het is voor mij als leraar de uitdaging om de leerling te bereiken en te helpen steeds meer daarin zelfstandig en onafhankelijk te worden. Het vraagt van mij invoelingsvermogen en een heldere communicatie. Dus alhoewel mijn kennis en vakkundigheid dienen als basis voor de lessen zou je kunnen zeggen dat de leerling zelf de methode is."

Kosten voor een zangles 65.- euro

"We don't present our voices to the audience, we resonate our souls"                                                                                                                                                        Thomas Hampson

bottom of page